Ganske forståelig. Du kan laste ned en ordliste fra denne siden som dekker alle offisielle wado ryu (WIKF) uttrykk. I tillegg vil Karate Pluss-sidene dekke mange tema der ord og uttrykk som kanskje er mindre brukt i daglig trening blir grundig forklart.