Opplysninger

Ved registrering hos oss bekrefter du at all informasjon som du opplyser om deg er korrekt. Vi vil oppbevare og bruke denne informasjonen i iht. norsk lov. For mer detaljer om hvordan vi bruker de informasjonene du gir oss, se våre personvernbestemmelser.

Angrerett

Kjøp av digitalt innhold er underlagt de samme angreretts-bestemmelser som andre produkter. Du har iht. angrefristloven 14 dagers angrefrist fra du gjennomfører ditt kjøp hos oss, men dog begrenset av når nedlastning av produktet er startet. Ved benyttelse av angrefrist vil innbetalt beløp bli refundert innen 10 virkedager. For mer informasjon om din mulighet for å benytte angrerett, se utfyllende opplysninger om angrerett på Forbrukerrådets websider, https://www.forbrukerradet.no/.

Rettigheter

KarateDirect har alle rettigheter til varemerker, patenter, designs, innhold og øvrige immaterielle rettigheter tilknyttet foretaket og nettsiden. Enhver form for kopiering eller videredistribusjon på annen måte av digitalt eller analogt materiale er strengt forbudt og vil bli rettslig forfulgt.

Medlemsavgift

Som medlem betaler du en periodisk avgift eller et engangsbeløp knyttet til det enkelte produkt du kjøper. Hvert produkt ansees som et selvstendig kjøp. Avgift på løpende abonnement vil ikke kunne endres før eventuell fornyelse av avtaletiden. Medlemskapet er eksklusivt for brukeren og kan ikke benyttes av andre. Ved misbruk vil dette bli rettslig forfulgt av oss.

Vi kan når som helst avslutte eller stenge medlemskapet ved mistanke om brudd på vilkårene i avtalen. Et løpende abonnement på en tjeneste over en viss tid kan ikke avbestilles i løpetiden. Vi vil ikke refundere betaling gjeldende den perioden du har tegnet med unntak i de tilfeller der dette faller inn under angrefristen.

Ansvar

Våre streamingtjenester og treningsvideoer er utarbeidet av dyktige instruktører. Du har likevel selv ansvaret for konsekvensene av treningen. Vær spesielt oppmerksom hvis har skader eller på noen måte er syk, gravid eller i annen midlertidig utsatt stilling. Kontakte lege hvis du er i tvil. Alle våre tilbud og innhold på nettstedet gis uten garantier for kvalitet eller funksjonalitet overfor deg som medlem.